Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Dạng 1. Nhận dạng hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân có đáp án

  • 407 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các hình sau

Media VietJack

Xác định hình bình hành, hình thang cân.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Hình 1 là hình thang cân.

Hình 2 là hình bình hành.


Câu 2:

Quốc kỳ Việt Nam có dạng hình gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Quốc kỳ Việt Nam có dạng hình chữ nhật.

Media VietJack


Câu 3:

Hình nào trong các hình dưới đây chứa đồ vật có dạng hình thoi?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Hình 1 có các giá treo đồ có dạng hình thoi.

Media VietJack


Câu 4:

Hình bình hành có trong hình ảnh nào dưới đây?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hình a, chiếc túi dạng hình thang cân.

Hình b, giá gỗ treo tường có dạng hình bình hành.

Hình c, màn hình ti vi có dạng hình chữ nhật.

Hình d, gạch ốp tường có dạng hình lục giác đều.

Vậy hình bình hành có trong hình b.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau

Media VietJack

Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hình JKML là hình chữ nhật.

Hình ADCE là hình thoi.

Hình HIGF không phải là hình thang cân vì ta thấy hai cạnh bên không bằng nhau.

Vậy hình ADCE là hình thoi, hình JKML là hình chữ nhật là khẳng định đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận