Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 27: Hai bài toán về phân số có đáp án

  • 793 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Báo Cheetah (Tri – tơ, H.6.2) được coi là động vật chạy nhanh nhất trên Trái Đất, tốc độ chạy có thể lên tới 120km/h (Theo vast.gov.vn). Mặc dù được mệnh danh là “chúa tể rừng xanh” nhưng tốc độ chạy tối đa của sư tử chỉ bằng khoảng 23 tốc độ chạy tối đa của báo Cheetah. Tốc độ chạy tối đa của sư tử là bao nhiêu?

Xem đáp án

Tốc độ chạy tối đa của sư tử bằng khoảng 23 tốc độ chạy tối đa của báo Cheetah. Nghĩa là ta phải đi tìm 23 của 120. 

Do đó ta sẽ chia 120 thành 3 phần và lấy 2 phần trong 3 phần đó.

Khi đó, ta có: 1203.2=120.23=80 km/h

Vậy tốc độ chạy tối đa của sư tử là 80km/h.


Câu 2:

a) Tính 3100 của 200;

b) 34 giờ là bao nhiêu phút?

Xem đáp án

a) 3100 của 200 là: 200.3100=200.3100=2.3=6

Vậy 3100 của 200 là 6

b) 1 giờ = 60 phút

34 giờ của 1 giờ là: 60.34=60.34=15.3=45 (phút)

Vậy 34 giờ là 45 phút


Câu 3:

Tìm một số, biết -115 là 1/4 của số đó.

Xem đáp án

Số cần tìm là:

-115:14=-115.4=-460

Vậy số cần tìm là -460.


Câu 5:

Tính:

a) 45 của 100;

b) 14 của -8

Xem đáp án

a) 45 của 100 là: 100.45=20.4=80

Vậy 45 của 100 là 80

b) 14 của -8 là:-8.14=-2

Vậy 14 của -8 là -2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận