Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm có đáp án

  • 971 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Viết tỉ số khối lượng chất xơ và khối lượng của khoai lang dưới dạng tỉ số phần trăm.

Xem đáp án

Tỉ số khối lượng chất xơ và khối lượng của khoai lang dưới dạng phần trăm là:

131000.100%=13.1001000%=1310%=1,3%


Câu 4:

Trong đại hội chi đội lớp 6A, bạn Dũng được 36 đội viên (trong tổng số 45 đội viên chi đội) bầu làm Chi đội trưởng. Bạn Dũng đã trúng cử Chi đội trưởng với tỉ số phần trăm phiếu bầu là bao nhiêu?

Xem đáp án

Bạn Dũng đã trúng cử Chi đội trưởng với tỉ số phần trăm phiêu biều là:

3645.100%=36.10045%=4.1005%=80%

Vậy bạn Dũng đã trúng cử Chi đội trưởng với 80% phiếu bầu.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

𝕃𝕚𝕟𝕙𝕔𝕦𝕥𝕖.𝕔𝕙𝕚𝕞𝕣𝕚

Bình luận


Bình luận

𝕃𝕚𝕟𝕙𝕔𝕦𝕥𝕖.𝕔𝕙𝕚𝕞𝕣𝕚
12:34 - 18/03/2022

Câu 3: Đáp án là 1.3%

𝕃𝕚𝕟𝕙𝕔𝕦𝕥𝕖.𝕔𝕙𝕚𝕞𝕣𝕚
12:36 - 18/03/2022

Câu 4: Đáp án là 80%

𝕃𝕚𝕟𝕙𝕔𝕦𝕥𝕖.𝕔𝕙𝕚𝕞𝕣𝕚
12:37 - 18/03/2022

Câu 5: Đáp án là 14,742 m^3

𝕃𝕚𝕟𝕙𝕔𝕦𝕥𝕖.𝕔𝕙𝕚𝕞𝕣𝕚
12:37 - 18/03/2022

Câu 6: Đáp án là 200 người

𝕃𝕚𝕟𝕙𝕔𝕦𝕥𝕖.𝕔𝕙𝕚𝕞𝕣𝕚
12:39 - 18/03/2022

Câu 7: Đáp án là
a) 2
b) 135