Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên có đáp án (Phần 2)

  • 310 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho phép tính 231−87. Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Trong phép trừ 231−87 thì 231 là số bị trừ và 87 là số trừ nên C đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tính 1 454-997

Xem đáp án

 1 454997 = 1 454+3997+3= 1 4571 000=457 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tổng (a+b)+c hay a+(b+c) được gọi là tổng của ... và viết gọn là a+b+c.

Xem đáp án

Tổng (a+b)+c hay a+(b+c) được gọi là tổng của ba số a,b,c và viết gọn là a+b+c.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hình ảnh sau minh họa cho phép toán nào?

Hình ảnh sau minh họa cho phép toán nào?   A. Phép cộng của 1 và 2 B. Phép trừ của 2 và 1 C. Phép cộng của 1 và 3 D. Phép trừ của 3 và 1 (ảnh 1)

Xem đáp án

Số 1, 3 và 4 đều có chiều từ trái sang phải. Mà 1+3=4 nên đây là hình ảnh minh họa cho phép cộng 1 và 3.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hình ảnh sau minh họa cho phép toán nào?

 Hình ảnh sau minh họa cho phép toán nào?   A. Phép cộng của 1 và 2 B. Phép trừ của 3 và 2 C. Phép cộng của 1 và 3 D. Phép trừ của 3 và 1 (ảnh 1)

Xem đáp án

Số 3 và số 1 cùng chiều từ trái sang phải, số 2 ngược chiều với hai số này. Mà ta có 3-2=1 nên hình ảnh trên minh họa cho phép trừ 3-2.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận