Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 40: Biểu đồ cột có đáp án

  • 629 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ nhật An dành 50 phút tự học ở nhà.

Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ nhật An dành 50 phút tự học ở nhà

Xem đáp án

Nếu ngày chủ nhật An dành 50 phút tự học ở nhà nên ta có biểu đồ là:

Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ nhật An dành 50 phút tự học ở nhà


Câu 2:

Lập bảng thống kê thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Lập bảng thống kê thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần

Xem đáp án

Ta có bảng thống kê sau:

Ngày trong tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Thời gian (phút)

80

100

60

80

120

90

0


Câu 3:

Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh (mỗi gạch ứng với một bạn).

Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá

Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê đó.

 

Xem đáp án

+) Ở cột Manchester City có 12 gạch nên có 12 bạn hâm mộ

+) Ở cột Manchester United có 13 gạch nên có 13 bạn hâm mộ

+) Ở cột Liverpool có 15 gạch nên có 15 bạn hâm mộ

Ta có bảng thống kê sau:

Câu lạc bộ bóng đá

Manchester City

Manchester United

Liverpool

Số lượng các bạn hâm mộ

12

13

15

Các bước vẽ biểu đồ cột là:

Bước 1: Vẽ trục ngang biểu diễn tên các câu lạc bộ. Vẽ trục đứng biểu diễn số học sinh hâm mộ 

Bước 2: Với mỗi câu lạc bộ trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số học sinh hâm mộ của mỗi câu lạc bộ (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau)

Bước 3: Đặt tên cho biểu đồ là số lượng các bạn hâm mộ câu lạc bộ bóng đá lớp Khoa, tô màu xanh cho các cột để hoàn thiện biểu đồ ta được:

Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá


Câu 4:

Cho bảng thống kê sau:

Thể loại phim

Hành động

Khoa học viễn tưởng

Hoạt hình

Hài

Số lượng bạn yêu thích

6

5

12

8

Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

Xem đáp án

Các bước vẽ biểu đồ cột là:

Bước 1: Vẽ trục ngang biểu diễn thể loại phim yêu thích. Vẽ trục đứng biểu diễn số lượng học sinh yêu thích

Bước 2: Với mỗi thể loại trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số học sinh yêu thích của mỗi thể loại phim (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau)

Bước 3: Đặt tên cho biểu đồ là thể loại phim yêu thích, tô màu xanh cho các cột để hoàn thiện biểu đồ ta được:

Cho bảng thống kê sau


Câu 5:

(1) Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trưởng làm một phiếu hỏi về thể loại văn học dân gian yêu thích của các bạn trong lớp và thu được

Kết quả như Bảng 9.3 (mỗi gạch ứng với một bạn). 

(1) Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trưởng làm một phiếu hỏi

a) Lập bảng thống kê số học sinh yêu thích các thể loại văn học dân gian từ Bảng 9.3;

b) Vẽ biểu đồ Hình 9.7 vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a.

(1) Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trưởng làm một phiếu hỏi

(2) Mai đếm số cánh hoa của một số loài hoa và thống kê theo Bảng 9.4.

Em hãy vẽ biểu đồ cột cho bảng thống kê này.

Tên loài hoa

Sen

Tulip

Mai

Dã quỳ

Số cánh hoa

8

6

5

13

Bảng 9.4

 

Xem đáp án

(1) 

a) Cột số bạn yêu thích thể loại thần thoại có 10 gạch nên có 10 bạn yêu thích thể loại thần thoại.

+) Cột số bạn yêu thích thể loại truyền thuyết nên có 20 bạn yêu thích thể loại truyền thuyết

+)  Cột số bạn yêu thích thể loại cổ tích nên có 15 bạn yêu thích thể loại cổ tích.

Ta có bảng thống kê sau:

Thể loại

Thần thoại

Truyền thuyết

Cổ tích

Số bạn yêu thích

10

20

15

b) 

Với mỗi thể loại văn học trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số bạn yêu thích thể loại văn học (chiều rộng là đoạn thẳng màu đỏ) có sẵn trên hình vẽ

Ta được biểu đồ cột như sau:

(1) Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trưởng làm một phiếu hỏi

(2) 

Bước 1: Vẽ trục ngang biểu diễn tên các loài hoa. Vẽ trục đứng biểu diễn số cánh hoa 

Bước 2: Với mỗi loài hoa trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số cánh hoa của loài hoa (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau)

Bước 3: Đặt tên cho biểu đồ, tô màu xanh cho các cột để hoàn thiện biểu đồ ta được:

(1) Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trưởng làm một phiếu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận