Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm có đáp án

  • 1259 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Vuông và Tròn gieo một con xúc xắc và quan sát mặt xuất hiện của nó. Có thể xảy ra những kết quả nào?

Vuông và Tròn gieo một con xúc xắc và quan sát mặt xuất hiện của nó

Xem đáp án

Vì xúc xác có 6 mặt gồm: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm nên kết quả có thể xảy ra là:

Vuông và Tròn gieo một con xúc xắc và quan sát mặt xuất hiện của nó


Câu 5:

a) Liệt kê các kết quả có thể về phần thưởng trong trò chơi Ô cửa bí mật.

b) Tìm một trò chơi, thí nghiệm khác và liệt kê các kết quả có thể của trò chơi, thí nghiệm đó.

Trong trò chơi Ô cửa bí mật, người ta đặt ba phần thưởng gồm một chiếc ô tô và hai con dê sau ba ô cửa. Người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một ô cửa và nhận được phần thưởng sau ô cửa đó. 

Liệt kê các kết quả có thể về phần thưởng trong trò chơi Ô cửa bí mật

Xem đáp án

a. Phần thưởng trong trò chơi Ô cửa bí mật là: một chiếc ô tô; con dê (mặc dù hai con dê là khác nhau nhưng người chơi chỉ quan tâm đến việc phần thưởng là ô tô hay con dê)

b. Trò chơi, thí nghiệm khác: trò chơi tung hai đồng xu thu được kết quả có thể là: mặt sấp, mặt ngửa

Trò chơi bịt mắt bắt dê, kết quả có thể là: bắt được dê, không bắt được dê.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận