Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên có đáp án

  • 989 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính:

a) 834 . 57

b) 603 . 295.

Xem đáp án

a)

Tính a) 834*57 b) 603*295

Vậy 834 . 57 = 47 538

 b)

Tính a) 834*57 b) 603*295

Vậy 603 . 295 = 177 885.


Câu 2:

Giá tiền in một trang giấy khổ A4 là 350 đồng. Hỏi bác Thiệp phải trả bao nhiêu tiền nếu in một tập tài liệu khổ A4 dày 250 trang?

Xem đáp án

Giá tiền in một trang giấy khổ A4 là 350 đồng.

Số tiền mà bác Thiệp phải trả khi in tập tài liệu dày 250 trang là:

350. 250 = 87 500 (đồng)

Vậy bác Thiệp phải trả 87 500 đồng.


Câu 3:

Cho a = 12 và b = 5.

Tính a.b và b.a rồi so sánh hai kết quả.

Xem đáp án

Ta có: a.b = 12.5 = 60

           b.a = 5.12 = 60

Vì 60 = 60 nên a.b = b.a.


Câu 4:

Tìm số tự nhiên c sao cho (3.2).5 = 3. (2.c).

Xem đáp án

Ta có: (3.2).5 = 6.5 = 30

Vì 30 = 3.10 nên 2.c = 10, mặt khác 10 = 2.5 nên c = 5

Vậy c = 5.


Câu 5:

Tính và so sánh 3. (2 + 5) và 3.2 + 3.5.

Xem đáp án

Ta có: 3. (2 + 5) = 3.7 = 21

           3.2 + 3.5 = 6 + 15 = 21

Vì 21 = 21 nên 3. (2 + 5) = 3.2 + 3.5.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận