Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 5. Bài tập cuối chương 4 có đáp án

  • 200 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một hình chữ nhật có chu vi 36 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng thì diện tích của nó bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Trả lời:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

36:2 = 18(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

18:(2 + 1).2 = 12(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

18 – 12 = 6(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12.6 = 72(cm2)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN = 8cm; PQ = 6 cm. Diện tích hình thoi MPNQ là:

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Diện tích hình thoi MPNQ là: 8.6:2 = 24 (cm2)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho hình thoi MNPQ, biết MP = 5 cm, Chu vi của hình thoi MPNQ là:

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Chu vi hình thoi MPNQ là: 4.5 = 20 (cm)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 cm. Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó?

Xem đáp án

Trả lời:

Chiều dài cạnh còn lại của mảnh giấy hình chữ nhật là: 96 : 12 = 8 (cm)

Chu vi của mảnh giấy là: 2.(8 + 12) = 40 (cm)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông có cạnh:

20 - 2 - 2 = 16 (m)

Diện tích trồng trọt của mảnh vườn là:   

16.16 = 256 (m2)

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận