Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài tập ôn cuối chương 9 trang 99 có đáp án

  • 1089 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt:

a) Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu;

b) Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng.

Từ kết quả thu được em có kết luận gì?

Xem đáp án

a) Lập phiếu hỏi:

Bạn yêu thích đội bóng nào?

Manchester United 

Manchester City 

Liverpool 

Khác 

(Với mỗi dấu hỏi tích X vào 1 trong các lựa chọn)

b) Bảng thống kê số lượng học sinh yêu thích đội bóng của các bạn nam trong lớp.

Ví dụ ở một lớp 6 có 20 bạn nam.

Đội bóng

Manchester United

Manchester City

Liverpool

Đội bóng khác

Số học sinh

10

5

3

2

Từ kết quả bảng ta thấy:

Số học sinh yêu thích đội Manchester United nhiều nhất là 10 chiếm một nửa số bạn nam trong lớp yêu thích.


Câu 3:

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ có cùng kích thước. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ

a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì?

b) Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng thống kê sau:

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

?

?

?

c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên

d) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu

(1) xanh; (2) vàng; (3) đỏ.

Xem đáp án

a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu: Xanh; Vàng; Đỏ.

b) Ví dụ khi thực hiện của một bạn nam lấy bóng từ túi, ta có được bảng thống kê dưới đây:

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

7

9

4

c) 

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ

d)

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu xanh là: 720

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu vàng là: 920

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu đỏ là: 420=15

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ


Câu 4:

Bình khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp, thu được kết quả như trong Bảng thống kê 9.11.

a) Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê này;

b) Môn thể thao nào được các bạn nam yêu thích nhất? Môn thể thao nào được các bạn nữ yêu thích nhất?

 

Nữ

Nam

Bóng đá

3

6

Cầu lông

5

5

Bơi lội

7

2

Bóng rổ

1

3

Khác

0

2

Bảng 9.11

Xem đáp án

a) 

Bình khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp, thu được kết quả

b) 

+) Ở cột biểu đồ màu xanh dương thì cột bóng đá cao nhất nên môn thể thao được các bạn nam yêu thích nhất là: Bóng đá 

+) Ở cột biểu đồ màu xanh lá cây thì cột bơi lội cao nhất nên môn thể thao được các bạn nữ yêu thích nhất là: Bơi lội.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lan Đinh
20:56 - 12/04/2022

A