Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 3. Biểu đồ cột có đáp án

  • 249 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điểm thi học kì 1 của bạn Hùng đối với các môn được ghi lại trong bảng sau:

Môn học

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Lịch sử và Địa lí

Khoa học tự nhiên

Điểm thi HKI

6

7

7

7

6

5

Biểu đồ cột biểu diễn bảng trên là

Xem đáp án

Trả lời:

Ngữ văn: Chiều cao 6

Toán, ngoại ngữ 1 và giáo dục công dân chiều cao 7.

Lịch sử và Địa lí chiều cao 6

Khoa học tự nhiên chiều cao 5.

Vậy ta có biểu đồ cột:

Media VietJack

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Lớp 6C có số bạn thích các loại quả được biểu diễn bằng biểu đồ sau:

Media VietJack

Nếu sĩ số lớp 6C giảm 2 bạn, 1 bạn thích Dưa hấu và 1 bạn thích đào thì biểu đồ trên trở thành

Xem đáp án

Trả lời:

Số bạn thích dưa hấu giảm 1 bạn nên còn 7 bạn

Số bạn thích đào giảm 1 bạn nên còn 5 bạn.

Vậy chiều cao của “Dưa hấu” là 7 và chiều cao của “Đào” là 5.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Media VietJack

Nếu số bạn lớp 6B tăng thêm một bạn và bạn đó thích mận thì cột mận tăng thêm bao nhiêu đơn vị?

Xem đáp án

Trả lời:

Số bạn thích mận tăng 1 bạn nên chiều cao của cột “Mận” tăng 1 đơn vị.

Biểu đồ cột là:

Media VietJack

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung.

Media VietJack

Số lượng học sinh học lực trung bình ít hơn số lượng học sinh học lực khá là

Xem đáp án

Trả lời:

Số học sinh khá là 140 và số học sinh trung bình là 52.

Số học sinh học lực trung bình ít hơn số lượng học sinh học lực khá là

140 – 52 = 88 (học sinh).

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận