Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 13. Tập hợp các số nguyên có đáp án

  • 463 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là

Xem đáp án

Trả lời:

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là Z.Z.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có \[ - 10 \in Z\] vì −10 là số nguyên âm nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nếu −30m biểu diễn độ sâu là 30m  dưới mực nước biển thì +20m biểu diễn độ cao là:

Xem đáp án

Trả lời:

Nếu −30m biểu diễn độ sâu là 30m  dưới mực nước biển thì +20m biểu diễn độ cao là: 20m  trên mực nước biển.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Điểm −2  cách điểm 3 bao nhiêu đơn vị?

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Quan sát trục số ta thấy: Điểm −2  cách điểm 3 là 5 đơn vị.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Các số nguyên âm nằm giữa −3 và 2 là:

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Các số nguyên nằm giữa −3 và 2 là: −2;−1;0;1.

Các số nguyên âm nằm giữa −3 và 2 là: −2;−1.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận