Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 23: Điện trở. Định luật Ôm có đáp án

  • 742 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đường đặc tuyến Vôn - Ampe biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua một điện trở vào hiệu điện thế hai đầu vật dẫn là đường

Xem đáp án

Đường đặc tuyến Vôn - Ampe biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua một điện trở vào hiệu điện thế hai đầu vật dẫn là đường thẳng vì I=UR.

Đường đặc tuyến Vôn - Ampe biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua một điện trở vào hiệu điện thế hai đầu vật dẫn là đường A. cong hình elip.	 B. thẳng.	 C. hyperbol.	 D. parabol. (ảnh 1)

Đáp án đúng là B.


Câu 2:

Câu nào dưới đây cho biết kim loại dẫn điện tốt?

Xem đáp án

Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. Theo thuyết electron về tính dẫn điện của kim loại: mật độ hạt tải điện trong kim loại là các electron tự do rất cao nên kim loại dẫn điện rất tốt.

Đáp án đúng là B


Câu 3:

Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án

Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật dẫn kim loại.

Đáp án đúng là D


Câu 4:

Khi tiết diện của khối kim loại đồng chất, tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại

Xem đáp án

Công thức liên hệ giữa điện trở và điện trở suất của khối kim loại: R=ρlS . Khi tiết diện S của khối kim loại đồng chất, tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại giảm 2 lần.

Đáp án đúng là C


Câu 5:

Một sợi dây đồng có điện trở R1 ở 500C, hệ số nhiệt điện trở a = 4,3.10-3 K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 1000 C là 90 W. Tính điện trở của sợi dây đồng ở 500 C?

Xem đáp án

Áp dụng công thức: R=R01+αtto ta có:

R1R2=1+αt1to1+αt2to.

Thay số ta được: R190=1+4,3.10350201+4,3.10310020 R1 = 75,6 W.   

Đáp án đúng là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận