Câu hỏi:

30/11/2022 81

Tìm vi phân của các hàm số \(y = {(3x + 1)^{10}}\)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

\(dy = 30{(3x + 1)^9}dx\).

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vi phân của hàm số Media VietJack là :

Xem đáp án » 01/12/2022 743

Câu 2:

Cho hàm số \[y = {\sin ^2}x\]. Vi phân của hàm số là:

Xem đáp án » 30/11/2022 619

Câu 3:

Vi phân của y = tan5x là :

Xem đáp án » 30/11/2022 524

Câu 4:

Hàm số \(y{\rm{ }} = \frac{x}{{{x^2} + 1}}\). Có vi phân là:

Xem đáp án » 30/11/2022 459

Câu 5:

Cho hàm số \(y = \frac{{{x^2} + x + 1}}{{x - 1}}\). Vi phân của hàm số là:

Xem đáp án » 30/11/2022 434

Câu 6:

Tìm vi phân của các hàm số \(y = {x^3} + 2{x^2}\)

Xem đáp án » 30/11/2022 396

Câu 7:

Cho hàm số \(y = \frac{{x + 2}}{{x - 1}}\). Vi phân của hàm số là:

Xem đáp án » 30/11/2022 380

Bình luận


Bình luận