Câu hỏi:

11/01/2023 1,665

Trong không gian Oxyz, cho  a2;2;0,b2;2;0,c2;2;2.

Giá trị của a+b+c  bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có a+b+c=2;6;2  nên  a+b+c=22+62+22=44=211.

Chọn D.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A1;0;1, B0;1;1.  Hai điểm D, E thay đổi trên các đoạn OA, OB sao cho đường thẳng DE chia tam giác OAB thành hai phần có diện tích bằng nhau. Khi DE ngắn nhất thì trung điểm của đoạn DE có tọa độ là

Media VietJack

Xem đáp án » 11/01/2023 121

Câu 2:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình thang ABCD có hai đáy AB, CD; có tọa độ ba đỉnh A1;2;1, B2;0;1, C6;1;0.  Biết hình thang có diện tích bằng  62.

Xem đáp án » 11/01/2023 120

Câu 3:

Trong không gian Oxyz cho hai điểm  A1;2;3, B1;0;1.

Trọng tâm G của tam giác OAB có tọa độ là:

Xem đáp án » 11/01/2023 113

Câu 4:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai vectơ  u=2;3;1 và  v=(5;4;m).

Tìm m để  uv.

Xem đáp án » 11/01/2023 101

Câu 5:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho a=i+2j3k.  Tọa độ của vectơ a  

Xem đáp án » 11/01/2023 98

Câu 6:

Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' A'3;1;1,  hai đỉnh B, C thuộc trục Oz và AA'=1  (C không trùng với O). Biết vectơ u=(a;b;2)  (với a,b) là một vectơ chỉ phương của đường thẳng A'C. Tính  T=a2+b2.

Xem đáp án » 11/01/2023 86

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK