Câu hỏi:

25/01/2023 235

Biết I=0412x+15 dx=a+bln2 với a, b là số nguyên. Tính S=a+b.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn B
Đặt t=2x+1t2=2x+12tdt=2dx.
Đổi cận: x=0t=1x=4t=3.
I=0412x+15 dx=13tt5 dt=131+5t5  dt=t+5lnt513=25ln2.
Suy ra: a=2;b=5S=a+b=3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm thuộc trục Ox và đi qua hai điểm A1;2;1B2;1;3. Phương trình của (S) là

Xem đáp án » 04/02/2023 1,580

Câu 2:

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y -2z +1 = 0và hai điểm A(1;-2;3), B(3;2;-1). Viết Phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc với mặt phẳng (P).

Xem đáp án » 20/02/2023 654

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm E1;1;3;F(0;1;0) và mặt phẳng (P):x+y+z1=0.Gọi M(a;b;c)(P) sao cho 2ME3MF đạt giá trị nhỏ nhất. Tính T=3a+2b+c.

Xem đáp án » 04/02/2023 594

Câu 4:

Vận tốc (tính bằng ms) của một hạt chuyển động theo một đường được xác định bởi công thức vt=t38t2+17t10, trong đó t được tính bằng giây.
Tổng quãng đường mà hạt đi được trong khoảng thời gian 1t5 là bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/02/2023 510

Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho u=2;3;4, v=3;2;2 khi đó u.v bằng

Xem đáp án » 04/02/2023 450

Câu 6:

Cho hàm số f(x) xác định trên \2 thỏa mãn f'x=1x2, f1=2020, f3=2021 . Tính P=f4f0.

Xem đáp án » 03/02/2023 344

Câu 7:

Cho d là đường thẳng qua M(1;-2;3) và vuông góc với mp (Q): 4x + 3y -7z +1 = 0. Tìm phương trình tham số của d?

Xem đáp án » 20/02/2023 302

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK