Câu hỏi:

03/02/2023 279

Vận tốc (tính bằng ms) của một hạt chuyển động theo một đường được xác định bởi công thức vt=t38t2+17t10, trong đó t được tính bằng giây.
Tổng quãng đường mà hạt đi được trong khoảng thời gian 1t5 là bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Tổng quãng đường mà hạt đi được trong khoảng thời gian 1t5
15vtdt=15t38t2+17t10dt=12t38t2+17t10dt+25t38t2+17t10dt
=12t38t2+17t10dt+25t38t2+17t10dt=14t483t3+172t210t2114t483t3+172t210t52=716
(m).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm E1;1;3;F(0;1;0) và mặt phẳng (P):x+y+z1=0.Gọi M(a;b;c)(P) sao cho 2ME3MF đạt giá trị nhỏ nhất. Tính T=3a+2b+c.

Xem đáp án » 04/02/2023 412

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm thuộc trục Ox và đi qua hai điểm A1;2;1B2;1;3. Phương trình của (S) là

Xem đáp án » 04/02/2023 261

Câu 3:

Trong không gian Oxyz, cho u=2;3;4, v=3;2;2 khi đó u.v bằng

Xem đáp án » 04/02/2023 236

Câu 4:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=x3+3x2 và trục hoành là

Xem đáp án » 27/01/2023 110

Câu 5:

Biết I=0412x+15 dx=a+bln2 với a, b là số nguyên. Tính S=a+b.

Xem đáp án » 25/01/2023 109

Câu 6:

Cho hàm số f(x) xác định trên \2 thỏa mãn f'x=1x2, f1=2020, f3=2021 . Tính P=f4f0.

Xem đáp án » 03/02/2023 104

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK