Câu hỏi:

10/03/2020 262

Tính nhanh: 1052 – 25

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1052 - 25 = 1052 - 52

= (105 + 5)(105 - 5)

= 110.100

= 11000

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 + 3x2 + 3x + 1

Xem đáp án » 10/03/2020 14,211

Câu 2:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử (x + y)2 - 9x2

Xem đáp án » 10/03/2020 2,963

Câu 3:

Tính nhanh 732 - 272

Xem đáp án » 10/03/2020 2,663

Câu 4:

Tính nhanh: 372 - 132

Xem đáp án » 10/03/2020 1,825

Câu 5:

Tính nhanh: 20022 - 22

Xem đáp án » 10/03/2020 1,160

Câu 6:

Tìm x, biết:

Giải bài 45 trang 20 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Xem đáp án » 10/03/2020 839

Bình luận


Bình luận