Câu hỏi:

17/09/2019 148,034

Điều kiện xác định của hàm số y=1sinx - cosx là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điều kiện xác định của hàm số y=1sinxcosx là:

sin x – cos x ≠ 0

sinxπ40

xπ4+kπ,  k.

Đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = tan2x

Xem đáp án » 17/09/2019 169,654

Câu 2:

Tập xác định của hàm số y = tan(2x - π3) 

Xem đáp án » 17/09/2019 120,989

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = cos x là

Xem đáp án » 17/09/2019 77,608

Câu 4:

Điều kiện xác định của hàm số y = 2sinx + 11-cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 68,228

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=3sin2x-cos2x 

Xem đáp án » 17/09/2019 61,673

Câu 6:

Hàm số y= cot 2x  có tập xác định là

Xem đáp án » 17/09/2019 52,812

Bình luận


Bình luận

Tư Nguyễn
15:16 - 27/08/2021

tại sao sinx - cosx lại bằng tanx ạ ?

Phan Minh Thiện
19:55 - 09/09/2021

Bạn lấy cả hai vế chia cho Cosx