Câu hỏi:

17/09/2019 91,962

Tập xác định của hàm số y = tan(2x - π3) 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điều kiện xác định: cos2xπ30

2xπ3π2+kπ,k

x5π6+kπ2,k

Vậy điều kiện xác định của hàm số: x5π6+kπ2,k.

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = tan2x

Xem đáp án » 17/09/2019 130,149

Câu 2:

Điều kiện xác định của hàm số y=1sinx - cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 118,375

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = cos x là

Xem đáp án » 17/09/2019 64,108

Câu 4:

Điều kiện xác định của hàm số y = 2sinx + 11-cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 54,828

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=3sin2x-cos2x 

Xem đáp án » 17/09/2019 47,089

Câu 6:

Hàm số y= cot 2x  có tập xác định là

Xem đáp án » 17/09/2019 39,287

Bình luận


Bình luận