Câu hỏi:

17/09/2019 39,288

Hàm số y= cot 2x  có tập xác định là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = tan2x

Xem đáp án » 17/09/2019 130,151

Câu 2:

Điều kiện xác định của hàm số y=1sinx - cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 118,381

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = tan(2x - π3) 

Xem đáp án » 17/09/2019 91,964

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y = cos x là

Xem đáp án » 17/09/2019 64,109

Câu 5:

Điều kiện xác định của hàm số y = 2sinx + 11-cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 54,829

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=3sin2x-cos2x 

Xem đáp án » 17/09/2019 47,091

Bình luận


Bình luận