Câu hỏi:

17/09/2019 68,265

Điều kiện xác định của hàm số y = 2sinx + 11-cosx là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tập xác định của hàm số y = (2sinx + 1)/(1 - cosx) là (ảnh 1)

Vậy điều kiện xác định là x ≠ k2π, k.

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = tan2x

Xem đáp án » 17/09/2019 169,727

Câu 2:

Điều kiện xác định của hàm số y=1sinx - cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 148,106

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = tan(2x - π3) 

Xem đáp án » 17/09/2019 121,036

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y = cos x là

Xem đáp án » 17/09/2019 77,656

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=3sin2x-cos2x 

Xem đáp án » 17/09/2019 61,718

Câu 6:

Hàm số y= cot 2x  có tập xác định là

Xem đáp án » 17/09/2019 52,844

Bình luận


Bình luận