Câu hỏi:

17/09/2019 45,042

Tập xác định của hàm số y=3sin2x-cos2x 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hàm số xác định khi sin2x – cos2x ≠ 0

 (sin x + cos x)(sin x – cos x) ≠ 0

sinx+π40cosx+π40x+π4kπx+π4π2+kπ,kxπ4+kπxπ4+kπ,k

x±π4+kπ, xπ4+kπ2, k.

Do đó tập xác định của hàm số là \π4+kπ2,  k.

Đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = tan2x

Xem đáp án » 17/09/2019 127,881

Câu 2:

Điều kiện xác định của hàm số y=1sinx - cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 115,500

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = tan(2x - π3) 

Xem đáp án » 17/09/2019 90,246

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y = cos x là

Xem đáp án » 17/09/2019 62,855

Câu 5:

Điều kiện xác định của hàm số y = 2sinx + 11-cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 53,663

Câu 6:

Hàm số y= cot 2x  có tập xác định là

Xem đáp án » 17/09/2019 38,203

Bình luận


Bình luận