Câu hỏi:

17/09/2019 64,103

Tập xác định của hàm số y = cos x là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hàm số xác định khi x có nghĩa

x0

Do đó tập xác định của hàm số là D = [0; +∞)

Đáp án B 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = tan2x

Xem đáp án » 17/09/2019 130,144

Câu 2:

Điều kiện xác định của hàm số y=1sinx - cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 118,370

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = tan(2x - π3) 

Xem đáp án » 17/09/2019 91,961

Câu 4:

Điều kiện xác định của hàm số y = 2sinx + 11-cosx là

Xem đáp án » 17/09/2019 54,826

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=3sin2x-cos2x 

Xem đáp án » 17/09/2019 47,084

Câu 6:

Hàm số y= cot 2x  có tập xác định là

Xem đáp án » 17/09/2019 39,285

Bình luận


Bình luận