Câu hỏi:

03/06/2020 14,916

Hàm số y = 3sinx  cosx có giá trị nhỏ nhất là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Cách 1:  Áp dụng bất đẳng thức bunhia- xcopki ta có:

(3. sinx - 1.cosx)2[ (3)2 +(-1)2].  (sin2x +cos2x)=  4-23. sinx - 1.cosx2

Do đó, giá trị nhỏ nhất của hàm số là -2

Cách 2: Ta có: 

3sin x - cosx = 2.(32sinx - 12cosx)= 2.(cosπ6.sinx - sinπ6.cosx) =2.sin(x - π6) - 22.sin(x - π6)2- 23sin x - cosx  2

Do đó, giá trị nhỏ nhất của hàm số là - 2 

 

 

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

Xem đáp án » 03/06/2020 23,265

Câu 2:

Hàm số y =sinx.cosx là

Xem đáp án » 30/07/2020 10,721

Câu 3:

Hàm số y = tan(x/2 - π/4) có tập xác định là:

Xem đáp án » 03/06/2020 8,606

Câu 4:

Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k  Z.

Khoảng nào dưới đây không nằm trong tập xác định của hàm số?

Xem đáp án » 03/06/2020 7,615

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

Xem đáp án » 03/06/2020 7,294

Câu 6:

Hàm số y=(sinx+cosx)2 + cos2x có giá trị lớn nhất là:

Xem đáp án » 03/06/2020 6,373

Bình luận


Bình luận