Câu hỏi:

06/06/2020 252

limtat4-a4t-a bằng: 

Trả lời:

Chọn C

limtat4a4ta =  limta(t2a2).( t2 +a2)ta = limta(t- a).(t+ a) .( t2 +a2)ta=limtatat3+at2+a2t+a3ta= a3 +a.a2+a2.a + a3=4a3

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

limx-2x4-4x2+87x2+9x-2 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 98

Câu 2:

limx-x2+2x+3x4x2+1-x+7 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 86

Câu 3:

limx0+ 2x+7x5x-x bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 79

Câu 4:

limx5x2-12x+353x-15 bằng: 

Xem đáp án » 06/06/2020 79

Câu 5:

Tìm limx2x33x2+4

Xem đáp án » 07/08/2020 75

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »