Câu hỏi:

07/06/2020 322

Họ nguyên hàm của hàm số f(x)=sinxcos2x là 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = (e + 1)x và y=(1+ex)x là:

Xem đáp án » 07/06/2020 7,511

Câu 2:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y=x2+1, tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là:

Xem đáp án » 07/06/2020 2,762

Câu 3:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y=(x-6)2 và y=6x-x2 là:

Xem đáp án » 07/06/2020 2,719

Câu 4:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi ay = x2 và ax = y2 là:

Xem đáp án » 07/06/2020 1,748

Câu 5:

Một vật chuyển động với vận tốc v(t)=1,2+t2+4t+3m/s. Quãng đường vật đi được sau 4s xấp xỉ bằng:

Xem đáp án » 07/06/2020 1,443

Câu 6:

Tính thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Oy sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2, y = 4 , y=x22

Xem đáp án » 07/06/2020 1,067

Câu 7:

Cho tích phân I = 02004π 1-cos2x dx. Phát biểu nào sau đây là sai

Xem đáp án » 07/06/2020 768

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK