Câu hỏi:

10/06/2020 4,638

lim x0 sin2xtan3x bằng: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

limx0sin2xtan3x=limx0sin2x.cos 3xsin3x=  limx02.sin2x2x.cos3x3.sin3x3x=  2.1.cos03.1=23

ĐÁP ÁN C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm số y=2sinx2cosx có đạo hàm là:

Xem đáp án » 07/08/2020 6,769

Câu 2:

Cho hàm số: 

fx=sin3x3-cosx-3sinx-cos3x3Giải phương trình f’(x)=0

Xem đáp án » 10/06/2020 4,343

Câu 3:

Đạo hàm của hàm số: y=sin2xcos4x-cot1x2-sin2x.sin4x bằng biểu thức nào sau đây?``

Xem đáp án » 10/06/2020 3,802

Câu 4:

Hàm số y=sinxxcosxcosx+xsinx có đạo hàm bằng

Xem đáp án » 07/08/2020 3,335

Câu 5:

Đạo hàm của hàm số: y=cos5x+1x-2 bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án » 10/06/2020 2,734

Câu 6:

limx0 tanx-sinxx3 bằng: 

Xem đáp án » 10/06/2020 2,710

Bình luận


Bình luận