Câu hỏi:

18/08/2020 65

Tập nghiệm của bất phương trình x2+2+3x+60

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tam thức -x2-3x-4 nhận giá trị âm khi và chỉ khi

Xem đáp án » 18/08/2020 1,624

Câu 2:

Tập xác định của hàm số y=8-x2 là 

Xem đáp án » 18/08/2020 1,182

Câu 3:

Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x<2?

Xem đáp án » 18/08/2020 902

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=2x2+5x-6 

Xem đáp án » 18/08/2020 551

Câu 5:

Tập nghiệm của bất phương trình x2-4x+4>0

Xem đáp án » 18/08/2020 233

Câu 6:

Tập nghiệm của bất phương trình x2+x-11-x>-x

Xem đáp án » 20/08/2020 106

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »