Câu hỏi:

27/08/2020 563

Kí hiệu nào sau đây là để chỉ 6 là số tự nhiên?

Trả lời:

Đáp án B

Vì 6 là số tự nhiên nên 6N.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy liệt kê các phần tử của tập X=x2x25x+3=0  

Xem đáp án » 27/08/2020 4,042

Câu 2:

Cho tập hợp A = {x  N/x là ước chung của 36 và 120}. Các phần tử của tập A là:

Xem đáp án » 27/08/2020 3,452

Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 27/08/2020 2,474

Câu 4:

Cho A={1;2;3} . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 27/08/2020 2,451

Câu 5:

Cho tập X=x(x24)(x1)(2x27x+3)=0. Tính tổng S các phần tử của tập X

Xem đáp án » 27/08/2020 2,337

Câu 6:

Cho x là một phần tử của tập hợp A. Xét các mệnh đề sau:

(I)             xA

(II)          xA

(III)        xA

(IV)        xA

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 27/08/2020 1,977

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »