Câu hỏi:

12/03/2021 2,280

Cho các số phức z1=32i,z2=1+4i và z3=1+i có biểu diễn hình học trong mặt phẳng tọa độ Oxy lần lượt là các điểm A, B, C. Diện tích tam giác ABC bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu số phức z = a + bi với a, b tự nhiên thuộc đoạn [2;9] và tổng a + b chia hết cho 3?

Xem đáp án » 12/03/2021 2,192

Câu 2:

Gọi M là điểm biểu diễn của số phức z, biết tập hợp các điểm M là phần tô đậm ở hình bên (kể cả biên). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/03/2021 1,546

Câu 3:

Tính mô đun của số phức w=1i2z. Biết số phức z có mô đun bằng m

Xem đáp án » 12/03/2021 1,498

Câu 4:

Cho số phức z. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/03/2021 1,487

Câu 5:

Cho các số phức z1 = 3i; z2 = m - 2i. Số giá trị nguyên của m để z2<z1 là:

Xem đáp án » 12/03/2021 1,454

Câu 6:

Cho ba điểm A, B, C lần lượt biểu diễn ba số phức z1,z2,z3 với z3z1z3z2. Biết z1=z2=z3 và z1+z2=0. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/03/2021 1,221

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK