Câu hỏi:

12/03/2021 505

Cho số phức z=1+2i. Tìm mô đun của số phức z¯

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

z=1+2iz=z¯=12+22=5

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi A, B lần lượt là điểm biểu diễn cho hai số phức z1=1+iz2=13i. Gọi M là trung điểm của AB. Khi đó M là điểm biểu diễn cho số phức nào dưới đây?

Xem đáp án » 12/03/2021 2,707

Câu 2:

Gọi A là điểm biểu diễn số phức z=47i và B là điểm biểu diễn của số phức z'=4+7i. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/03/2021 1,108

Câu 3:

Trong các số phức z1=2i,z2=2i,z3=5i,z4=4 có bao nhiêu số thuần ảo?

Xem đáp án » 12/03/2021 909

Câu 4:

Số phức liên hợp của z = 3 + 2i là:

Xem đáp án » 12/03/2021 642

Câu 5:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A, B như hình vẽ bên:

Trung điểm của đoạn thẳng AB biểu diễn số phức

Xem đáp án » 12/03/2021 521

Câu 6:

Giả sử M, N, P, Q được cho ở hình bên là điểm biểu diễn của các số phức z1,z2,z3,z4 trên mặt phẳng tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/03/2021 322

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK