Câu hỏi:

17/03/2021 318

Cho số phức z thỏa mãn 1-iz+1=1+i. Điểm M biểu diễn của số phức w=z3+1 trên mặt phẳng tọa độ có tọa độ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: C

Ta có 1-iz+1=1+iz+1=1-i1+iz+1=-iz=-1-i

Suy ra w=z3+1=-1-i3+1=-1+i3+1=3-2i

M(3;-2).

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số phức nghịch đảo của z = 3 + 4i là:

Xem đáp án » 15/03/2021 6,577

Câu 2:

Tìm mô đun của số phức z, biết 1z2=12+12i.

Xem đáp án » 17/03/2021 2,022

Câu 3:

Cho số phức z. Đẳng thức nào sau đây sai?

Xem đáp án » 17/03/2021 1,460

Câu 4:

Cho số phức z thỏa mãn 2i-i2z+10i=5. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 17/03/2021 1,090

Câu 5:

Kí hiệu a, b là phần thực và phần ảo của số phức 1z¯với z=5-3i. Tính tổng S=a+b.

Xem đáp án » 17/03/2021 422

Câu 6:

Biết số phức z thỏa mãn điều kiện 5z¯+iz+1=2-i. Mô đun số phức w=1+z+z2 bằng:

Xem đáp án » 17/03/2021 294

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK