Câu hỏi:

23/03/2021 3,793

Cho cấp số nhân un có u1=2 công bội dương và biểu thức u4+1024u7 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính S = u11+u12+...+u20

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Gọi q là công bội của cấp số nhân, q > 0.

Ta có:

Vậy phương án đúng là C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ poloni 210 là 138 ngày (nghĩa là sau 138 ngày khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn một nửa). Khi đó khối lượng còn lại của 20 gam poloni 210 sau 7314 ngày là: khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn một nửa). Khi đó khối lượng còn lại của 20 gam poloni 210 sau 7314 ngày là:

Xem đáp án » 23/03/2021 4,169

Câu 2:

Cho dãy số un được xác định bởi u1=2;un=2un-1+3n-1. Công thức số hạng tổng quát của dãy số đã cho là biểu thức có dạng a.2n+bn+c, với  là các số nguyên, . Khi đó có giá trị bằng

Xem đáp án » 23/03/2021 3,589

Câu 3:

Tính tổng Sn=1+11+111+...+11..11 (có 10 chữ số 1)

Xem đáp án » 23/03/2021 1,154

Câu 4:

Cho cấp số cộng un với công sai khác 0. Biết rằng các số u1u2;u2u3;u1u3 theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân với công bội (q0). Khi đó q bằng:

Xem đáp án » 23/03/2021 1,124

Câu 5:

Dân số của thành phố A hiện nay là 3 triệu người. Biết rằng tỉ lệ tăng dân số hàng năm của thành phố A là 2% . Dân số của thành phố A sau 3 năm nữa sẽ là:

Xem đáp án » 23/03/2021 918

Câu 6:

Tính tổng Sn=1+2a+3a2+4a3+...+n+1an (a1 là số cho trước)

Xem đáp án » 23/03/2021 711

Bình luận


Bình luận