Câu hỏi:

04/04/2021 110

Cho tập X=2;3;4. Hỏi tập X có bao nhiêu tập hợp con?

Trả lời:

Đáp án C

Các tập hợp con của X là: ;2;3;4;2;3;3;4;2;4;2;3;4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập A=0;2;4;6 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử?

Xem đáp án » 04/04/2021 212

Câu 2:

Số các tập con 3 phần tử có chứa α,π của C=α,β,ξ,π,ρ,η,γ,σ,ω,τ là:

Xem đáp án » 04/04/2021 176

Câu 3:

Cho tập A=1;2;3;4;5;6. Số các tập con khác nhau của A gồm hai phần tử là:

Xem đáp án » 04/04/2021 138

Câu 4:

Cho tập X=1;2;3;4. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 04/04/2021 54

Câu 5:

Số các tập con 4 phần tử có chứa α,π,ρ của C=α,β,ξ,π,ρ,η,γ,σ,ω,τ là:

Xem đáp án » 04/04/2021 35

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »