Câu hỏi:

04/04/2021 127

Số các tập con 3 phần tử có chứa α,π của C=α,β,ξ,π,ρ,η,γ,σ,ω,τ là:

Trả lời:

Đáp án A

Các tập con có 3 phần tử của C là:

{α,π,β},{α,π,ξ},{α,π,ρ},{α,π,η},{α,π,γ},{α,π,σ},{α,π,ω}{α,π,τ}

 Vậy có 8 tập hợp thỏa mãn bài toán

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập A=0;2;4;6 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử?

Xem đáp án » 04/04/2021 176

Câu 2:

Cho tập A=1;2;3;4;5;6. Số các tập con khác nhau của A gồm hai phần tử là:

Xem đáp án » 04/04/2021 118

Câu 3:

Cho tập X=2;3;4. Hỏi tập X có bao nhiêu tập hợp con?

Xem đáp án » 04/04/2021 103

Câu 4:

Cho tập X=1;2;3;4. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 04/04/2021 50

Câu 5:

Số các tập con 4 phần tử có chứa α,π,ρ của C=α,β,ξ,π,ρ,η,γ,σ,ω,τ là:

Xem đáp án » 04/04/2021 28

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »