Câu hỏi:

04/04/2021 131

Cho tập A=1;2;3;4;5;6. Số các tập con khác nhau của A gồm hai phần tử là:

Trả lời:

Đáp án B

Các tập con gồm hai phần tử của A là:

{1;2},{1;3},{1;4},{1;5},{1;6},{2;3},{2;4},{2;5},{2;6},{3;4},{3;5},{3;6},{4;5},{4;6},{5;6}

Vậy có 15 tập hợp con của A gồm hai phần tử

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập A=0;2;4;6 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử?

Xem đáp án » 04/04/2021 209

Câu 2:

Số các tập con 3 phần tử có chứa α,π của C=α,β,ξ,π,ρ,η,γ,σ,ω,τ là:

Xem đáp án » 04/04/2021 172

Câu 3:

Cho tập X=2;3;4. Hỏi tập X có bao nhiêu tập hợp con?

Xem đáp án » 04/04/2021 108

Câu 4:

Cho tập X=1;2;3;4. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 04/04/2021 53

Câu 5:

Số các tập con 4 phần tử có chứa α,π,ρ của C=α,β,ξ,π,ρ,η,γ,σ,ω,τ là:

Xem đáp án » 04/04/2021 34

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »