Câu hỏi:

04/04/2021 212

Tập A=0;2;4;6 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử?

Trả lời:

Đáp án B

Các tập con có hai phần tử của tập A là:

 A1={0;2}; A2={0;4}; A3={0;6}; A4={2;4}; A5={2;6}; A6={4;6}

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số các tập con 3 phần tử có chứa α,π của C=α,β,ξ,π,ρ,η,γ,σ,ω,τ là:

Xem đáp án » 04/04/2021 176

Câu 2:

Cho tập A=1;2;3;4;5;6. Số các tập con khác nhau của A gồm hai phần tử là:

Xem đáp án » 04/04/2021 138

Câu 3:

Cho tập X=2;3;4. Hỏi tập X có bao nhiêu tập hợp con?

Xem đáp án » 04/04/2021 109

Câu 4:

Cho tập X=1;2;3;4. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 04/04/2021 54

Câu 5:

Số các tập con 4 phần tử có chứa α,π,ρ của C=α,β,ξ,π,ρ,η,γ,σ,ω,τ là:

Xem đáp án » 04/04/2021 35

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »