Câu hỏi:

10/04/2021 305

Cho ba vectơ a,b,c không đồng phẳng xét các vectơ x=2ab;y=4a+2b;z=3a2c

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ta thấy y=2x nên x,y cùng phương.

Do đó ba véc tơ x,y,z đồng phẳng.

D sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A1B1C1. Đặt AA1=a;AB=b;AC=c;BC=d trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng.

Xem đáp án » 10/04/2021 4,945

Câu 2:

Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 10/04/2021 4,770

Câu 3:

Cho tứ diện đều ABCD, M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án » 10/04/2021 2,378

Câu 4:

Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1 với M = CD1C1D. Khi đó:

Xem đáp án » 10/04/2021 1,643

Câu 5:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M là trung điểm của AA', O là tâm của hình bình hành ABCD. Cặp ba vecto nào sau đây đồng phẳng?

Xem đáp án » 10/04/2021 1,471

Câu 6:

Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1. Gọi M là trung điểm của AD. Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án » 10/04/2021 1,227

Câu 7:

Cho tứ diện đều ABCD có tam giác BCD đều, AD = AC. Giá tri của cos (AB;CD) là:

Xem đáp án » 10/04/2021 1,061

Bình luận


Bình luận