Câu hỏi:

13/04/2021 108

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Trả lời:

Đáp án A

Ta có sin743 = sin(23 + 2.360) = sin23

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị cot89π6 là:

Xem đáp án » 13/04/2021 432

Câu 2:

Cho góc x thoả  0 < x < 90. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

Xem đáp án » 13/04/2021 270

Câu 3:

Giá trị của biểu thức P = msin0 + ncos0 + psin90 bằng:

Xem đáp án » 13/04/2021 127

Câu 4:

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 13/04/2021 94

Câu 5:

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?

Xem đáp án » 13/04/2021 89

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »