Câu hỏi:

23/04/2021 121

Cho biểu thức fx=13x6. Tập hợp tất cả các giá trị của x để f(x)  0 là:

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tất cả các giá trị của x thoả mãn |x − 1| < 1 là:

Xem đáp án » 23/04/2021 293

Câu 2:

Cho biểu thức f(x) = 2x − 4. Tập hợp tất cả các giá trị của x để f(x)  0 là:

Xem đáp án » 23/04/2021 146

Câu 3:

Nghiệm của bất phương trình 2x31 là:

Xem đáp án » 23/04/2021 47

Câu 4:

Bất phương trình 2x2x+10 có tập nghiệm là:

Xem đáp án » 23/04/2021 45

Câu 5:

Tập nghiệm S = [0;5] là tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Xem đáp án » 23/04/2021 42

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »