Câu hỏi:

24/04/2021 283

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng d:x=1+2ty=3tz=2+t

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng P:2x+yz3=0 và Q:x+y+z1=0. Phương trình chính tắc đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) là:

Xem đáp án » 24/04/2021 3,452

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: x+11=y22=z2 có một vectơ chỉ phương u1;a;b. Tính giá trị của T=a22b

Xem đáp án » 24/04/2021 2,257

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P:9x+3y10z+26=0 và đường thẳng d:x+12=y14=z23. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 24/04/2021 1,064

Câu 4:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1:x=1+3ty=tz=12td2:x13=y21=z32. Vị trí tương đối của d1 và d2 là:

Xem đáp án » 24/04/2021 885

Câu 5:

Trong không gian Oxyz, điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d:x=1+2ty=34tz=65t?

Xem đáp án » 24/04/2021 613

Câu 6:

Cho đường thẳng d:x12=y11=z+12 và các điểm A1;1;1, B1;1;1, C2;12;0. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án » 24/04/2021 268

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK