Câu hỏi:

25/04/2021 365

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng d:x=12ty=3tz=2+t

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Phương trình chính tắc của đường thẳng d là: x12=y3=z21

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0), B(0;2;0) và C(0;0;-3). Gọi H là trực tâm của tam giác ABC thì độ dài đoạn OH là:

Xem đáp án » 25/04/2021 3,228

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, vị trí tương đối giữa hai đường thẳng d1:x=1+2ty=43tz=3+2t và d2:x53=y+12=z23 là:

Xem đáp án » 25/04/2021 3,166

Câu 3:

Khoảng cách từ điểm M(2;0;1) đến đường thẳng Δ:x11=y2=z21 là:

Xem đáp án » 25/04/2021 2,899

Câu 4:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1:x=ty=14tz=6+6t và d2:x2=y11=z+25. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình của đường thẳng d3 qua M(1;-1;2) và vuông góc với cả d1,d2

Xem đáp án » 25/04/2021 2,427

Câu 5:

Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm A(1;2;-3) và B(3;-1;1)?

Xem đáp án » 25/04/2021 1,080

Câu 6:

Trong không gian Oxyz, cho hình bình hành ABCD với A(0;1;1), B(-2;3;1) và C(4;-3;1). Phương trình nào không phải là phương trình tham số của đường chéo BD.

Xem đáp án » 25/04/2021 946

Câu 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x=ty=1tz=2+t. Đường thẳng d đi qua các điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 25/04/2021 900

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK