Câu hỏi:

25/05/2021 95

Khái niệm nào sau đây định nghĩa về elip?

Trả lời:

Định nghĩa về Elip là: Cho F1, F2 cố định với F1.F2=2c, (c > 0) và một độ dài  2a  không đổi (a > c).  Elip (E) là tập hợp các điểm M sao cho M ∈ (P)

⇔ MF1 + MF2 = 2a.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho elip (E): x2 + 4y2 = 1 và cho các mệnh đề:

(I)  (E) có trục lớn bằng 4 

(II) (E) có trục nhỏ bằng 1

(III) (E) có tiêu điểm F10;32

(IV)  (E) có tiêu cự bằng 3

Trong các mệnh đề trên, tìm mệnh đề đúng?

Xem đáp án » 25/05/2021 336

Câu 2:

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho elip (E) có độ dài trục lớn bằng 12 và độ dài trục bé bằng 6. Phương trình nào sau đây là phương trình của elip (E)

Xem đáp án » 25/05/2021 131

Câu 3:

Cho elip có phương trình chính tắc (E) có tiêu điểm F1 (4; 0) và một đỉnh là A (5; 0).  Phương trình chính tắc của elip (E) là

Xem đáp án » 25/05/2021 122

Câu 4:

Elip (E) x225+y29=0 có tâm sai bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 25/05/2021 119

Câu 5:

Elip (E) có độ dài trục bé bằng tiêu cự. Tâm sai của (E) là

Xem đáp án » 25/05/2021 108

Câu 6:

Dạng chính tắc của Elip là

Xem đáp án » 25/05/2021 106

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »