Câu hỏi:

27/05/2021 249

Chọn câu sai

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Một tam giác chỉ có một trọng tâm nên đáp án D sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng

Xem đáp án » 27/05/2021 1,221

Câu 2:

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm tam giác, N là trung điểm AC. Khi đó BG = ... BN. Số thích hợp điền vào chỗ trống là :

Xem đáp án » 27/05/2021 559

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: "Trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng ... độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy"

Xem đáp án » 27/05/2021 170

Câu 4:

Cho tam giác ABC, có G là trọng tâm tam giác ABC, BG cắt AC tại M. Khi đó

Xem đáp án » 27/05/2021 126

Bình luận


Bình luận