Câu hỏi:

27/05/2021 1,205

Chọn câu đúng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

- Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện nên A đúng.

- Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm gặp nhau của ba đường trung tuyến gọi là trọng tâm của tam giác đó nên B, C đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm tam giác, N là trung điểm AC. Khi đó BG = ... BN. Số thích hợp điền vào chỗ trống là :

Xem đáp án » 27/05/2021 552

Câu 2:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 27/05/2021 238

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: "Trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng ... độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy"

Xem đáp án » 27/05/2021 164

Câu 4:

Cho tam giác ABC, có G là trọng tâm tam giác ABC, BG cắt AC tại M. Khi đó

Xem đáp án » 27/05/2021 124

Bình luận


Bình luận