Bài tập Chuyển động Toán lớp 5 có đáp án

  • 634 lượt thi

  • 55 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 1:

An và Dũng cùng xuất phát từ A, cùng đi về B một lúc. An đi nữa quãng đường đầu với vận tốc 15km/giờ và nửa quãng đường còn lại với vận tốc 12 km/giờ.với vận tốc Dũng đi nửa thời gian đầu với vận tốc 15km/giờ và nửa thời gian sau với vận tốc12km/giờ. Hỏi ai đến B trước?

Xem đáp án

Trung bình vận tốc An đi trên cả quảng đường là:

(15 + 12) : ( 1 + 1) = 13,5 (km/h)

1km của nửa thời gian đầu dũng đi hêt thời gian là:

60 : 15 = 4 (phút)

1km của nửa thời gian sau Dũng đi hết thời gian là:

60 : 12 = 5 (phút)

Vận tốc trung bình cả quãng đường Dũng đi là:

(60 + 60) : (4 +5) = 13,33 (km/h)

Vì 13,5 > 13,33 nên An đến trước Dũng.


Câu 2:

Bạn An lúc 7 giờ đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h, một giờ sau bạn Dũng đuổi theo với vận tốc 16 km/h. Đến mấy giờ thì bạn Dũng đuổi kịp bạn An ?

Xem đáp án

An đi với vận tốc 12 km/h, 1 giờ sau Dũng đuổi theo có nghĩa là 1 giờ An cách Dũng 12 km.

Vận tốc của Dũng hơn vận tốc của An là:

16 – 12 = 4 (km/h)

Thời gian để Dũng đuổi kịp An là:

 12 : 4 = 3 ( giờ)

Dũng đuổi kịp An lúc:

7 + 3 = 10 ( giờ)


Câu 4:

Hai bạn Quang và Huy tham gia cuộc đua xe đạp chào mừng “Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” chặng đường Huế - Đông Hà. Bạn Quang đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 20 km/giờ, nửa quãng đường còn lại với vận tốc 25 km/giờ. Còn bạn Huy đi trong nửa thời gian đầu với vận tốc 20 km/giờ, nửa thời gian còn lại với vận tốc 25 km/giờ. Hỏi bạn nào về đích trước.

Xem đáp án

Hai nửa thời gian thì bằng nhau vì vậy vận tốc trung bình của Huy là:

( 20 + 25 ) : 2 = 22,5 km / giờ                                            

Hai nửa quãng đường thì bằng nhau vì vậy:

1 km bạn Quang đi với vận tốc 20 km/giờ thì hết thời gian là: 1/20 (giờ) 1,0 điểm

1 km bạn Quang đi với vận tốc 25 km/giờ thì hết thời gian là: 1/25 (giờ) 1,0 điểm

Do đó đi 2 km hết thời gian là:

1/20 + 1/25 = 45/500 = 9/100 ( giờ )                                             

Bạn Quang đi với vận tốc trung bình cả quãng đường
Vì 22,5 km/giờ > 22,22 km/giờ nên bạn Huy về đích trước bạn Quang.

Câu 5:

 Xe máy thứ nhất đi từ A đến B mất 4 giờ, xe máy thứ hai đi từ B đến A mất 3 giờ . Nếu hai xe khởi hành cùng một lúc từ A và B thì sau 1,5 giờ hai xe sẽ còn cách xa nhau 15 km (hai xe chưa gặp nhau). Tính quãng đường AB.

Xem đáp án

Mỗi giờ xe thứ nhất đi được : 1: 4 = 14 (quãng đường AB)             

Mỗi giờ xe thứ hai đi được : 1: 3 =13 (quãng đường AB)                  

Sau 1,5 giờ cả hai xe đi được: (14+13)× 1,5 = 78 (quãng đường AB)

Phân số chỉ 15 km là :         1-78=18 ( quãng đường AB)

Quãng đường AB là :           15 : 18= 120 (km)                                   

 Đáp số : 120 km


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận