Bộ 15 đề thi học kì 1 Lịch sử 11 có đáp án (đề 1)

  • 3719 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu điều gì?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp giải: sgk lịch sử 11, trang 62

Giải chi tiết:

Quan hệ giữa các cường quốc tư bản chuyển biến ngày càng phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.


Câu 2:

Nhận định nào dưới đây đúng với thực chất của “Chính sách kinh tế mới” (NEP)?

Xem đáp án

Đáp án B

Phương pháp giải: phân tích.

Giải chi tiết:

Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.


Câu 3:

Chính sách đối ngoại của Mĩ với khu vực Mĩ Latinh trong những năm 1929 - 1939 là

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp giải: sgk lịch sử 11, trang 73

Giải chi tiết:

Trong những năm 1929 - 1933, chính phủ Rudơven cầm quyền ở Mĩ đã đề ra Chính sách láng giềng thân thiện nhằm cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh, vốn được Mĩ coi là “sân sau” của mình.


Câu 4:

Trật tự thế giới mới được thiết lập theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn phản ánh

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp giải: sgk lịch sử 11, trang 59

Giải chi tiết:

Với hệ thống Vécxai - Oasinhtơn, một trật tự thế giới mới đã được thiết lập, phản ánh tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản.


Câu 5:

Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới đất nước của ta hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án D

Phương pháp giải: liên hệ

Giải chi tiết:

Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, Việt Nam có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay:

- Xác định đúng vai trò quyết định của nông dân đối với thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đối với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư.

- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng liên minh công nông trên cơ sở cả chính trị và kinh tế.

- Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước. Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ.

- Đổi mới quản lý kinh tế theo hướng chuyển từ biện pháp hành chính thuần túy sang biện pháp kinh tế.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận