môn Lịch sử

  • 8555 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ đã diễn ra với quy mô lớn và mức độ ác liệt hơn so với chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” do

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Đặc điểm khác biệt giai đoạn hai của phong trào Cần Vương so với giai đoạn đầu là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ( 3/2/1930)?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, thực đân Pháp đã thi hành chính sách gì ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong những năm 1965 – 1968 là

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận