môn Giáo dục công dân

  • 15606 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quyết định trong tư liệu lao động?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Hàng hóa là một phạm trù...

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Hàng hó có thể tồn tịa dưới những dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Trong các loại tiền sau, loại nào có giá trị thực sự?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

39 câu hỏi 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận