môn Địa lí

  • 15587 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nước ta giao lưu thuận lợi với các nước trên thế giới là do

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Bề mặt đồng bằng sông Hồng

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Ở nước ta, gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh ở

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ dãy Bạch Mã trở vào) là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Mục tiêu của việc ban hành “ Sách đỏ ở Việt Nam” là nhằm

Xem đáp án

Đáp án B


Bài thi liên quan:

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

39 câu hỏi 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận